CHRISTIAN ACHERMANN – Landskab & planlægning
arbejder med design af by og landskab, planlægning og miljøundersøgelser.

Ydelser:

Helheds- og dispositionsplaner for bebyggelser og tekniske anlæg
Detailprojektering af udearealer og grønne områder
Visualiseringer
Landskabsbeskrivelser og vurderinger
VVM- og miljøundersøgelser

Comments are closed.