Landbrug og biogas

CHRISTIAN ACHERMANN har stærke kompetencer indenfor planlægning for store tekniske anlæg, og fra landskabsfaget er vi samtidig vant til at arbejde med helhedsplaner og skitseprojekter for grønne anlæg.
Vi kan bidrage med skitse- og helhedsplaner for nye landbrugs- og biogasanlæg – indpasning i landskabet, adgangsveje og logistik, terrænregulering og beplantning.
Vi kan også hjælpe placeringsmuligheder for nyt byggeri ift. planudpegninger og beskyttelseslinjer og ansøgninger til myndighederne.

 

Se nogle af vores arbejder her:

Biogasanlæg ved Holsted

Visualiseringer af biogasanlæg

Hvor skal fremtidens store landbrug ligge henne?

 

Comments are closed.